Icon Collap
Trang chủ » Tất cả FAQ

CIMON FAQ

Product

[Màn hình cảm ứng HMI/ Xpanel]

Thêm phông chữ mới vào Xpanel?

[Màn hình cảm ứng HMI/ Xpanel]

Thêm tài khoản máy chủ FTP vào HMI/ Xpanel Cimon

[Màn hình cảm ứng HMI/ Xpanel]

Thiết lập đèn nền LCD cho màn hình cảm ứng HMI/ Xpanel Cimon

[Màn hình cảm ứng HMI/ Xpanel]

Điều khiển và giám sát từ xa màn hình cảm ứng HMI/ Xpanel Cimon (VNC)

[Màn hình cảm ứng HMI/ Xpanel]

Sử dụng chế độ sửa chữa trong HMI/ Xpanel Cimon

[Màn hình cảm ứng HMI/ Xpanel]

Thiết lập màn hình đăng nhập trên màn hình cảm ứng HMI/ XPANEL Cimon

[Màn hình cảm ứng HMI/ Xpanel]

Khác biệt truyền thông giữa XPANEL và SCADA?

[Màn hình cảm ứng HMI/ Xpanel]

Trình chỉnh sửa ảnh động trong phần mềm XpanelDesigner Cimon

[Màn hình cảm ứng HMI/ Xpanel]

Kết nối màn hình cảm ứng HMI/ XPANEL với máy in PCL

[Màn hình cảm ứng HMI/ Xpanel]

Truyền thông (RS485) giữa Siemens S7-200 với HMI/ Xpanel CIMON

[Màn hình cảm ứng HMI/ Xpanel]

Sửa lỗi cài đặt phần mềm thiết kế HMI/ Xpanel CIMON – XpanelDesigner

[Máy tính công nghiệp – Industrial PC]

Chương trình cài đặt không xuất hiện khi khởi động lại TOUCH (Đóng băng ổ cứng)

[Máy tính công nghiệp – Industrial PC]

Khôi phục cài đặt gốc cho máy tính màn hình cảm ứng CIMON

[Máy tính công nghiệp – Industrial PC]

Thông báo lỗi bản quyền (Dongle Key) khi sử dụng TOUCH/Panel PC

[Máy tính công nghiệp – Industrial PC]

Thiết lập công tắc DIP cho cổng COM1

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.