Icon Collap

CIMON FAQ

Trang chủ » Tất cả FAQ » Các chức năng của Xpanel Config?

Các chức năng của Xpanel Config?

17/12/2018 252

Các chức năng của Xpanel Config?

Q: What is XPANEL CONFIG and its functions?

A: XPANEL CONFIG support convenience tools to set up operation of XPANEL.

Chạm vào từng góc của màn hình theo thứ tự, sau đó, ‘Xpanel Config’ sẽ bật lên.

● Xpanel Configuration Functions

1. System Log

ghi lại System Log  và hiển thị trạng thái thiết bị Xpanel, trạng thái giao tiếp và nhật ký hoạt động.

2. Communication (Frame) Monitor

The Comm. Monitor hiển thị bảng trạng thái giao tiếp của Xpanel, hiển thị khung giao tiếp cho phép bạn theo dõi giao tiếp trong thời gian thực. (Một số trình điều khiển giao tiếp Slave không được hỗ trợ).

Start / Pause : bắt đầu hoặc tạm dừng giám sát khung truyền tin.
+ Clear : Xóa tất cả các khung hiển thị khỏi màn hình.
+ ASCII : Hiển thị tất cả các khung trong mã ASCII.
+ Resize : Kiểm soát kích thước của cửa sổ Giám sát khung.

3. Comm. Configuration

Thiết lập truyền thông Xpanel có thể được cấu hình trong Comm. Config. Các thiết lập Ethernet cũng giống như các thiết lập trong ‘Xpanel Ethernet Loader’. Thiết lập Serial Comm. hiển thị các thiết lập  của XpanelDesigners ‘I / O Device’. Sau khi thiết lập Comm. được sửa đổi, chương trình  Xpanel phải được khởi động lại để áp dụng các thay đổi.

Bạn có thể thay đổi Serial Comm. thiết lập Driver Com Port và thông số cài đặt của Comm. cùng với các thiết lập Ethernet IP. Sau khi sửa đổi, hệ thống phải được tắt và khởi động lại để áp dụng các thay đổi ..
※ Chú ý

Nếu dự án được download từ phần mềm XpanelDesigner xuống Xpanel, các thiết lập Comm. trong Xpanel cũ sẽ được thay thế bằng bằng cài đặt từ XpanelDesigner I/ O Device.

4. Misc. Configuration
LCD Backlight On / Off, LCD Brightness và chuột con trỏ Bật / Tắt các thiết lập có thể được cấu hình trong Misc. Config.

LCD Backlight OFF : Nếu không có thao tác chạm nào được thực thi trong khoảng thời gian được đặt trong Minutes, đèn nền sẽ tự động tắt.
+ Mouse Cursor Enable : Hiển thị con trỏ chuột trên màn hình.
+ LCD Brightness : Đặt độ sáng đèn nền LCD.

5. Touch Calibration
Điểm tiếp xúc có thể được hiệu chỉnh

(Hiệu chuẩn của các loại hiển thị ở trên áp dụng cho một số loại màn  (XT10 / 12CB). Để hiệu chuẩn chính xác hơn, chọn 16 điểm)
Nhấp vào điểm Hiệu chỉnh như hiển thị trên màn hình.
Sau khi hiệu chỉnh xong, chọn [System Shutdown] để khởi động lại Xpanel và áp dụng các sửa đổi.

6. Screen Capture

Màn hình Xpanel hiện tại có thể được lưu dưới dạng tệp Bitmap. Nó sẽ được lưu vào vị trí ‘\ Xpanel’ với tên tệp được tạo thành từ ngày và thời gian kết hợp.

7. Date/Time

Bạn có thể đặt thời gian nội của Xpanel.

8. SW Keyboard

Bàn phím ảo được hỗ trợ.

Để đóng bàn phím SW, nhấp vào nút ‘Keyboard SW’ một lần nữa.

9. Printer
Bạn có thể định cấu hình cài đặt cho máy in (được kết nối với Xpanel).

1) Print Setting

(1) Printer : Hai loại Máy in được hỗ trợ (PCL Laser và PCL Inkjet)
(2) Port : Chọn cổng được kết nối với Máy in.

A. Đối với USB Host Printer : Chọn [LPT1:]
Nếu USB printer được kết nối với Xpanel thành công, [LPT1:] sẽ tự động được đặt làm cổng.

B. Đối với Network Printer : Select [Network]
Nếu Network được chọn, trường đường dẫn Net sẽ khả dụng. Nhập đường dẫn máy in vào  đường dẫn Net.
Ex) \\Shared PC name\\shared Printer Name

(3) Paper Size:Chọn khổ giấy Máy in.

(4) Draft Mode : nếu tính năng này bị tắt, hình ảnh sẽ được in với độ phân giải tốt hơn.
(5) Print Range : select ‘all(L)’.
(6) Orientation : Chọn hướng in.
(7) Margins : Kiểm soát kích thước lề.

2) For Network Port
Nếu cổng được đặt thành Network có đường dẫn hợp lệ, hộp thoại ‘Network Printer Logon’ sẽ xuất hiện.

Nhập tên người dùng cho PC được chia sẻ và mật khẩu trong hộp thoại Log Logon, và sau đó nhấp vào ‘OK. Nếu quá trình ‘Đăng nhập thành công, hộp thoại sẽ đóng lại và hộp thoại warning ‘Network Password warning’ sẽ xuất hiện.

If ‘Yes’ is selected, the Dialog box will close. If ‘No’ is selected, Password entry wo;; be
required for every attempt at access to the shared PC.

Để áp dụng và lưu các cài đặt đã sửa đổi, nhấp vào [System Shutdown] trong cửa sổ Cấu hình của Xpanel Cấu hình để khởi động lại hệ thống. Nếu không, các sửa đổi sẽ chỉ áp dụng miễn là Xpanel vẫn được bật.

3) Print Screen

Sau khi bạn đã thiết lập máy in, hình ảnh màn hình có thể được chụp và in ra bằng cách sử dụng chức năng ‘HardCopy (). Chức năng này sẽ in ra màn hình hiện tại bằng cách sử dụng máy in mặc định.

(1) Khởi tạo nút bấm cho Print Screen
A. Chọn đối tượng  Command Expression.
B. Chọn  [Object Config] => [Touch] => [Command Expression].
C. Nhập Hàm ‘HardCopy ();’ trong Command Expression.

D. Sau khi tải xuống một dự án về Xpanel, chạm vào nút ‘HardCopy ().
E. Kiểm tra kết quả.
Nếu cài đặt máy là OK, thông báo hoàn tất in sẽ xuất hiện.

10. Modbus

Với tính năng Modbus Slave kích hoạt, cài đặt Comm.  có thể được sửa đổi. thiết lập Modbus Slave chỉ có thể được kiểm tra hoặc sửa đổi sau khi tính năng Modbus RTU đã được bật trong XpanelDesigner. Tính năng Modbus TCP Slave sử dụng một địa chỉ Ethernet IP thiết lập trong ‘Ethernet Loader’ hoặc ‘Comm Config’.

Sau khi điều chỉnh xong, nhấn [Xpanel Config] –> [System Shutdown] để lưu và áp dụng các thay đổi cho Xpanel.
※ Để biết thông tin chi tiết hơn, vui lòng xem Modbus Slave trong Ch.23 (Server Function).

11. System Shutdown

Nó được sử dụng để lưu và áp dụng các sửa đổi được thực hiện trong cấu hình Xpanel.

Nếu sửa đổi không được lưu sử dụng ‘System Shutdown’, chúng sẽ không còn được áp dụng sau khi Xpanel được khởi động lại.
Nếu bạn bấm vào ‘System Shutdown’, Xpanel sẽ khởi động lại. Nhấp vào ’OK, khi thông báo xác nhận xuất hiện.

Sau khi Xpanel khởi động lại, tất cả các sửa đổi được thực hiện trước khi khởi động lại sẽ được áp dụng cho Xpanel.

12. Exit

Tính năng thoát khỏi chương trình ứng dụng Xpanel (dự án) và trở về Windows CE Desktop.

 

Chia sẻ:
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.