Icon Collap

CIMON FAQ

Trang chủ » Tất cả FAQ » Khôi phục cài đặt gốc cho máy tính màn hình cảm ứng CIMON

Khôi phục cài đặt gốc cho máy tính màn hình cảm ứng CIMON

15/12/2018 224

Cách khôi phục cài đặt gốc cho máy tính màn hình cảm ứng CIMON

Q: How to restore to Factory Settings when there is a failure in storage or system.

A: CIMON Touch and PPC provide a recovery tool “AMI Rescue”. This allows CIMON Touch/PPC to factory default settings by wiping the hard drive. Please read the following cautions before running “AMI Rescue“.

Chú ý

1) Vui lòng sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi chạy “AMI Rescue”. Quá trình này xóa tất cả dữ liệu, cài đặt và ứng dụng đã được thêm vào thiết bị sau khi mua.

2) Tính năng này rất hữu ích nếu bạn gặp sự cố về hoạt động của Windows. Tuy nhiên, các vấn đề gây ra bởi tác động vật lý không thể được giải quyết bằng cách “AMI Rescue”. Trong trường hợp này, bạn phải tự thay thế thiết bị.

[Bước 1]

Bật thiết bị CIMON Touch / PPC (kiểm tra điện áp đầu vào)

[Bước 2]

Tại màn hình khởi động, nhấn nút “F10” như hình dưới đây.

[Bước 3]

Chọn “AMI Rescue”, và bấm vào nút “Launch Service”.

[Bước 4]

Nhấp vào “Restore OS”, và chọn “Yes”

Trong khi tiến hành khôi phục ổ cứng (Cứu), thanh trạng thái được hiển thị. Không tắt nguồn thiết bị cho đến khi quá trình Cứu hộ hoàn tất.

Chia sẻ:
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.