Icon Collap

CIMON FAQ

Trang chủ » Tất cả FAQ » Cách kiểm tra thông tin tag đã đăng ký?

Cách kiểm tra thông tin tag đã đăng ký?

14/12/2018 215

Cách kiểm tra thông tin tag đã đăng ký?

Q: How to check the registered Tag information in project?

A: The registered Tag information can be checked out only when Tag
Database window is opened (activated).

1. Go to [Tools] => [Database] menu, activate the Database window.

2. With Database window activated, go to [Help] => [About Database Manager] menu.

Chia sẻ:
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.