Icon Collap

CIMON FAQ

Trang chủ » Tất cả FAQ » Cập nhật phiên bản cho Xpanel?

Cập nhật phiên bản cho Xpanel?

17/12/2018 324

Cập nhật phiên bản cho Xpanel ?

Trước khi cập nhật hệ điều hành của Xpanel, bạn phải chuẩn bị bộ nhớ USB, tập tin cập nhật hệ điều hành ( thư mục “NK” ) cho mỗi Xpanel loại, thư mục “Backup” và tập tin “OSUpdate”.

Chúng tôi cung cấp cho bạn những thư mục và tập tin. (Chỉ có thể cập nhật các loại đĩa CD. Ví dụ: XT04CD, XT07CD, HP07CD, XT08CD, XT10CD, XT12CD, XT15CD)

1. Để cập nhật hệ điều hành, thư mục “NK” và “Backup”  và tập tin “OSUpdate” phải là cần thiết.
2. Chuẩn bị bộ nhớ USB và lưu thư mục “Backup”, “NK”  và tập tin “OSUpdate” trong thư mục gốc của bộ nhớ USB như hình sau .

3. Chỉ có duy nhất các tập tin EBOOT.nb0 và Nk.nb0, trong thư mục của NK và những tệp đó chỉ cùng một loại hệ điều hành Xpanel.
Ví dụ: nếu bạn muốn cập nhật  XT04, bạn cần lưu EBOOT.no0 và nk.nb0 từ thư mục HĐH iMx35 XT04. (Không bao gồm bất kỳ tệp nào khác từ các Xpanel OS khác nhau)

4. Cắm bộ nhớ USB trong thiết bị XPANEL
5. Nhấp vào từng góc của XPANEL từ 1 đến 3 để mở cài đặt cấu hình Xpanel

6. Click “Exit”

7. Click “My Device”

8. Click “USB Storage”

9. Nhấp vào OS OSUpdate, để bắt đầu nâng cấp cho Xpanel OS.

XPANEL sẽ được tắt và bật hai lần tự động sau khi kết thúc cập nhật.

10. Có hai cách để kiểm tra phiên bản HĐH.
(1) Click “System Log” at “Xpanel Config”

Ở dòng đầu tiên, bạn có thể thấy Phiên bản Xpanel OS.
2) Click “My Device” => “Xpanel” => “Comm TestApp”

Ở dòng đầu tiên, bạn có thể thấy Phiên bản Xpanel OS.

Chia sẻ:
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.