Icon Collap

CIMON FAQ

Trang chủ » Tất cả FAQ » Cấu hình Module RTD (CM3-SP04ERO) trong phần mềm CICON

Cấu hình Module RTD (CM3-SP04ERO) trong phần mềm CICON

10/10/2019 263

Cấu hình Module RTD (CM3-SP04ERO) trong phần mềm CICON

 • Module RTD chuyển đổi nhiệt độ của PT100, JPT100, PT1000, NI1000 trong dải (℃, ° F) thành giá trị kỹ thuật số 14 bit.
 • Nó được sử dụng để chuyển đổi nhiệt độ từ PT100, JPT100, PT1000, Ni1000 thành số có một chữ số sau dấu thập phân. Nó có thể xuất 0 ~ 16000 giá trị kỹ thuật số.
 • Module RTD chuyển đổi nhiệt độ từ -200 ℃ ~ 600 ℃ (PT00 / PT1000 / JPT100) hoặc -50 ℃ ~ 160 ℃ (Ni1000) thành giá trị kỹ thuật số 0 ~ 16000 (-8000 ~ 8000).
 • Nó có thể hiển thị nhiệt độ -250 ℃ ~ 650 ℃ (PT00 / PT1000 / JPT100) hoặc -60 ℃ ~ 170 ℃ (Ni1000). Trong trường hợp giá trị kỹ thuật số, nó có thể hiển thị -192 ~ 16191 (-8192 ~ 8191)
 • Nếu người dùng thiết lập giá trị nhiệt độ tối đa và tối thiểu, nó sẽ chuyển đổi giá trị đó thành tối thiểu 0 (-8000) và tối đa 16000 (8000).
 • Có một chức năng có thể phát hiện cặp nhiệt điện, cáp bị hỏng và vượt quá phạm vi đo theo các kênh. Có 4 kênh (PT100, JPT100, PT1000, Ni1000) trong mô-đun RTD.
 • Trong trường hợp trạng thái bình thường của mô-đun RTD, đèn LED được Bật. Trong trường hợp có Lỗi, nó sẽ nhấp nháy 0,3 giây.

Tín hiệu vào/ ra

Bộ nhớ đệm

Cài đặt module trong CICON

Nếu bạn nhấp vào Tool à Special module Setup à RTD Module trong CICON, cửa sổ RTD Module Setup  xuất hiện như bên dưới.

Điều này sẽ tự động hiển thị vị trí thẻ RTD được cài đặt khi PLC được kết nối. Bạn cũng có thể nhấp đúp vào thẻ RTD tương ứng sau khi cửa sổ làm việc hiển thị.

Chọn Setup , cửa sổ chọn Channel Setup sẽ hiện ra như sau

 • RTD Type : PT100, JPT100, PT1000, NI1000
 • Digital Value Range : -192~16191, -8192~8191, 0~16000, -8000~8000
 • Digital Filter : 0~70%
 • Average: 1~255 sec.

Sau đó chon OK

Để chạy module RTD với giá trị cài đặt, nhấp vào Write

Giá trị đặt được ghi vào PLC.” xuất hiện trên màn hình. Giá trị đặt được ghi lại tại EEPROM. Do đó, chuyển đổi được thực hiện bởi các giá trị được đặt hiện tại ngay cả khi bật / tắt nguồn

Nếu bạn nhấp vào Read, CICON sẽ đọc giá trị cài đặt từ module RTD.

Bạn có thể kiểm tra phiên bản firmware của module RTD, mã lỗi, tỉ lệ nếu click chọn Status

Nếu Scale Min, Scale Max được cài đặt là Disable, cài đặt theo tiêu chuẩn sẽ chuyển đổi -200oC~ 600oC sang giá trị số từ 0( -8000) ~ 16000( 8000).

Nếu muốn thay đổi nhiệt độ tối đa và tối thiểu, hãy chọn tỷ lệ và đặt nhiệt độ khi giá trị kỹ thuật số là 0 và 16000. Giá trị cài đặt tỷ lệ được lưu trữ tại EEPROM. Do đó, module này giữ giá trị trước đó ngay cả khi nguồn được TẮT / BẬT.

Sơ đồ đấu nối

Chia sẻ:
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.