Icon Collap

CIMON FAQ

Trang chủ » Tất cả FAQ » Cấu hình Module TC ( CM3-SP04ETO) trong phần mềm CICON

Cấu hình Module TC ( CM3-SP04ETO) trong phần mềm CICON

10/10/2019 402

CM3-SP04ETO là module TC kết nối trực tiếp cặp nhiệt điện (K, J, E, T, B, R, S và N) và chuyển đổi nhiệt độ (oC, oF) thành 14 bit dữ liệu nhị phân cho giá trị kỹ thuật số. Module này chuyển đổi giá trị tối thiểu và tối đa thành 0 ~ 16000 (-8000 ~ 8000)

Nếu người dùng đặt nhiệt độ tối thiểu và tối đa, mô-đun này chuyển đổi giá trị tối thiểu thành 0 (-8000) và giá trị tối đa thành 16000 (8000)

Module này có chức năng phát hiện cặp nhiệt điện, ngắn mạch trong cáp và vượt quá phạm vi đo cho mỗi kênh. Module có 4 kênh để kết nối cặp nhiệt điện.

Không có giới hạn số lượng module TC trong một cơ sở.

Bù tham chiếu (RJC) được thực hiện tự động bằng cảm biến nhiệt độ được gắn vào thiết bị đầu cuối.

Thông số kĩ thuật

Tín hiệu vào/ ra

Bộ nhớ đệm

Cài đặt module trong CICON

Nếu bạn nhấp vào Tool à Special module Setup à TC Module trong CICON, cửa sổ TC Module Setup  xuất hiện như bên dưới.

Điều này sẽ tự động hiển thị vị trí thẻ TC được cài đặt khi PLC được kết nối. Bạn cũng có thể nhấp đúp vào thẻ TC tương ứng sau khi cửa sổ làm việc hiển thị.

Nếu chọn Setup , cửa sổ chọn Channel Setup sẽ hiện ra như sau

  • TC Type : K, J, E, T, R, S, B, N
  • Digital value range : -192~16191, -8192~8191, 0~16000, -8000~8000
  • Digital Filter : 0~70%
  • Average: 1~255 sec.

Sau đó chọn OK

Bạn có thể kiểm tra phiên bản firmware của module RTD, mã lỗi, tỉ lệ nếu click chọn Status

Nếu Scale Min, Scale Max được cài đặt là Disable, cài đặt theo tiêu chuẩn sẽ chuyển đổi -200oC~ 600oC sang giá trị số từ 0( -8000) ~ 16000( 8000).

Nếu muốn thay đổi nhiệt độ tối đa và tối thiểu, hãy chọn tỷ lệ và đặt nhiệt độ khi giá trị kỹ thuật số là 0 và 16000. Giá trị cài đặt tỷ lệ được lưu trữ tại EEPROM. Do đó, module này giữ giá trị trước đó ngay cả khi nguồn được TẮT / BẬT.

Cài đặt hiệu chuẩn module TC

Chọn Inter. Temp

Nhập giá trị Internal temperature ( giá trị hiệu chuẩn ).

Chọn OK để lưu và thực hiện giá trị này

Nếu muốn xóa giá trị này để nhập một giá trị khác thì chọn Delete

Nếu người dùng đặt giá trị nhiệt độ bên trong, nhiệt độ của nhiệt kế bên trong bị thay đổi, điều đó có nghĩa là nhiệt độ TC chính xác sẽ không được hiển thị. Do đó, không sử dụng chức năng này trừ kiểm tra. Khi chức năng nhiệt độ bên trong được sử dụng, người dùng phải xóa giá trị của nó để chức năng của nhiệt điện trở hoạt động chính xác.

Sơ đồ đấu nối

Chia sẻ:
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.