Icon Collap

CIMON FAQ

Trang chủ » Tất cả FAQ » Giảm dung lượng tập tin dự án?

Giảm dung lượng tập tin dự án?

17/12/2018 297

Giảm dung lượng tập tin dự án?

Q: Xpanel “Local disk free space is not enough to run project” message pops up.

A: If the disk memory of XPANEL is less than 2MB, this message will pop up. To reduce memory, follow below simple instruction.

1. Không sử dụng quá nhiều hình ảnh động hoặc tập tin đồ họa trên trang.
2. Bỏ chọn “Download The Editing Project” and “Download The Font File” khi bạn tải dự án xuống XPANEL.

Chia sẻ:
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.