Icon Collap

CIMON FAQ

Trang chủ » Tất cả FAQ » Kết nối màn hình cảm ứng HMI/ XPANEL với máy in PCL

Kết nối màn hình cảm ứng HMI/ XPANEL với máy in PCL

17/12/2018 306

Kết nối màn hình cảm ứng HMI/ XPANEL với máy in PCL qua Ethernet

Q: How to connect a PCL Printer with XPANEL by Ethernet?

A: Printers that support “Printer Command Language” (PCL) can work with XPANEL by Ethernet. Refer to the instructions below.

* Hướng dẫn cách kết nối màn hình cảm ứng HMI/ XPANEL với máy in (PCL-supported) qua PC khi máy in chia sẻ được kết nối với mạng.
[Sharing Printer settings on PC]
1. Start → Devices and Printers → Right-click the desired printer → Printer Properties → Sharing

[Share this printer]: Đánh dấu vào ô
[Share name]: Sử dụng tên mặc định hoặc nhập tên mong muốn.

2. Additional settings (Chỉ khi máy in chia sẻ không được nhận dạng trên PC)
Control Panel → Network and Internet → Network and Sharing Center → Advanced sharing settings

3. Control Panel → System and Security → System → Full computer name

4. Control Panel → User Accounts

Kiểm tra tài khoản PC và mật khẩu đăng nhập.
Thông tin đăng nhập này là bắt buộc khi Máy in chạy trên thiết bị XPANEL.
[Cài đặt máy in trên thiết bị XPANEL]

5. XPANEL Configuration → Printer

A. Chọn loại Máy in (ví dụ: PCL Inkjet / Laser)
B. Chọn cổng Kết nối (nghĩa là cổng COM / IRDA / Mạng)
C. Nhập vào “Full computer name” and “Share name” ở các bước 1 và 3.
(tức là \ FullComputerName \ SharingPrinterName)
“Full computer name” and “Share name” không phân biệt chữ hoa và chữ nhỏ.

[Activate the Printer]
6. Nhập thông tin Đăng nhập (Tài khoản người dùng PC và mật khẩu của nó) để kích hoạt Máy in.

* Nếu kết nối Đăng nhập PC không được thực hiện đúng cách, Máy in sẽ không hoạt động.
* Nếu Hộp thoại Đăng nhập PC không xuất hiện, vui lòng đảm bảo rằng thiết bị XPNEL có đủ bộ nhớ.
XPANEL → My Device → Control Panel → System → Memory Tab

Phải tăng không gian bộ nhớ lưu trữ trong đường dẫn ở trên.

Chia sẻ:
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.