Icon Collap

CIMON FAQ

Trang chủ » Tất cả FAQ » Khả năng tương thích của phiên bản SCADA CIMON

Khả năng tương thích của phiên bản SCADA CIMON

14/12/2018 211

Khả năng tương thích của phiên bản SCADA CIMON?

Once a project is opened at higher SCADA version, it is unable to downgrade it.

Đây là thông báo lỗi về khả năng tương thích phiên bản dự án

+ Nâng cấp phiên bản dự án được hỗ trợ.
+ KHÔNG hỗ trợ hạ cấp phiên bản dự án.

Ví dụ: Sau khi dự án được mở ở UltimateAccess SCADA (CIMON-D) phiên bản 3.03, thì dự án này không thể được mở ở SCADA (CIMON-D) phiên bản 2.14. → Hạ cấp

Ví dụ: Tuy nhiên, tệp dự án SCADA phiên bản 2.14 có thể được mở tại SCADA phiên bản 3.03 (UltimateAccess). → Có thể nâng cấp

※ Từ SCADA ver3.00, thông tin phiên bản dự án được hiển thị.

Chia sẻ:
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.