Icon Collap

CIMON FAQ

Trang chủ » Tất cả FAQ » Khác biệt truyền thông giữa XPANEL và SCADA?

Khác biệt truyền thông giữa XPANEL và SCADA?

17/12/2018 281

Khác biệt truyền thông giữa XPANEL và SCADA?

Q: What are differences between XPANEL and SCADA communication?

A: Refer to the table below for advantages and disadvantages.

Communication XPANEL SCADA
Definition
 • Truyền thông dựa trên thông tin hoàn toàn từ thẻ Tag .
 • Khi một trang Xpanel được mở, mọi Thẻ trên trang sẽ tham gia vào giao tiếp.
 • Khi một trang bị đóng, Tag KHÔNG tham gia vào giao tiếp.
 • Thẻ được đăng ký trong các tính năng Script, Alert, Datalogging và DataServer luôn liên quan đến giao tiếp bất kể trạng thái của trang.
 • Người dùng có thể thiết lập các khối giao tiếp (tại I/O Device) luôn liên quan đến giao tiếp.
 • Theo đó, người dùng phải xem xét tất cả cấu hình Thẻ trước khi cài đặt Comm. và đặt chúng vào khung giao tiếp.
Advantages
 • Truyền thông được thực hiện mà không có bất kỳ cài đặt Comm cụ thể.
 • Người dùng chỉ cần đăng ký thiết bị mục tiêu tại I/ O Device.
 • Người dùng có thể định nghĩa một Comm. frame tại I/O Device.
 • Không đăng ký bất kỳ Thẻ nào, Comm. Block chỉ có thể kiểm tra Comm. status.
Disadvantages
 • XpanelDesigner tạo ra thuật toán riêng dựa trên Comm. frame và hệ thống này không thể kiểm soát Comm. traffic.
 • Để chạy một truyền thông, phải có ít nhất một thẻ đăng ký trên Page, Script, Alarm, Datalogging hoặc tính năng DataServer.
 • Comm.Block phải được thiết lập để chạy truyền thông.
 • Nếu cài đặt Comm.Block sai, giá trị trong Thẻ có thể không được hiển thị đúng

 

Chia sẻ:
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.