Icon Collap

CIMON FAQ

Trang chủ » Tất cả FAQ » Điều khiển và giám sát từ xa màn hình cảm ứng HMI/ Xpanel Cimon (VNC)

Điều khiển và giám sát từ xa màn hình cảm ứng HMI/ Xpanel Cimon (VNC)

17/12/2018 351

Điều khiển và giám sát từ xa màn hình cảm ứng HMI/ Xpanel Cimon (VNC)

Q: How to remotely control and monitor Xpanel?

A: The VNC feature makes it possible to remotely control and monitor Xpanel using an Ethernet Network. If a Public IP is assigned to Xpanel, the User can monitor and control Xpanel using a Smart Phone or PC via Wi-Fi, 3G and LTE.

1. Cấu hình mạng VNC 

Tính năng VNC yêu cầu kết nối với Mạng Ethernet. VNC chỉ cho phép một thiết bị có kết nối từ xa đến Xpanel tại một thời điểm. Điều này có nghĩa là chỉ một PC hoặc Điện thoại thông minh có thể truy cập Xpanel (1: 1). Nếu có nhiều điện thoại thông minh hoặc PC được kết nối với Xpanel cùng một lúc, chỉ một trong số họ có thể truy cập Xpanel.

1) Run VNC Server

Máy chủ VNC của Xpanel phải được chạy để truy cập Xpanel. Có hai phương pháp chạy máy chủ VNC.

A. Run VNC Server on XpanelDesigner
+ Click [Online] -> [Setup Link].

Chọn [Ethernet] và nhấp vào [Select Xpanel]. Chọn địa chỉ IP Xpanel để kết nối

Click [Online] -> [Run Remote Control Server].

B. Run the VNC Server on Xpanel
+ Run Xpanel Config

Cửa sổ Cấu hình Xpanel xuất hiện khi bạn chạm vào ba góc của màn hình theo trình tự hiển thị ở trên

Nhấp vào nút [Exit] để ra  Xpanel Desktop.

+ Run Ethernet Loader Config

Click vào nút [Config] trong hộp thoại Ethernet Loader .

Select [Run VNC Server] to run the VNC server.

Nếu [VNC activates as Ethernet Loader starts] được chọn, Máy chủ VNC sẽ tự động chạy khi Xpanel được bật.

2) Run VNC Viewer
Click [Online] -> [Run Remote Control Viewer]

Nhập địa chỉ IP Xpanel mà Máy chủ VNC đang sử dụng.
Sau khi kết nối được thiết lập, Xpanel có thể được kiểm soát và giám sát từ PC.

Chia sẻ:
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.