Icon Collap

CIMON FAQ

Trang chủ » Tất cả FAQ » Cấu hình module CM3-SP04EAA trong phần mềm CICON

Cấu hình module CM3-SP04EAA trong phần mềm CICON

10/10/2019 238

Giới thiệu về module SP04EAA

CM3-SP04EAA là module gồm cả chuyển đổi A/D và D/A bao gồm 2 kênh cho mỗi chức năng.

Thông số kĩ thuật

CM3-SP04EAA

Power supply 24VDC
Analog output Voltage Current
0 ~ +5V 1 ~ +5V 0 ~ +10V -10~ +10V 0~20mA     4 ~ 20mA
Digital input  

14bit < 0 – 16000>; 16bit < 0 – 64000> Setting by CICON

Accuracy ± 0.1% (Full Scale)
Conversion velocity  

10ms

Analog input voltage Current
0 ~ +5V 1 ~ +5V 0 ~ +10V -10 ~+10V 0 ~ 20mA 4 ~ 20mA
I/O points occupied 16 points
Connection Terminal 12 points Terminal Block

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tín hiệu đầu vào/ ra

Bộ nhớ đệm ( Buffer Memory)

Sơ đồ chân

Input:

Output

Cài đặt module trong phần mềm CICON

Kết nối PC với PLC bằng cable USB.

Bấm vào mục ‘Tool’ à ‘Module setup’ thì cửa sổ cài đặt của module AD/DA sẽ hiện ra, nó hiển thị số Slot nơi mà module được cài đặt hoặc nhấn đúp vào thẻ ADDA tại cửa sổ làm việc như hình trên

Cài đặt kênh AD

Nếu kích đúp vào 1 trong những kênh AD hoặc chọn ‘setup’, cửa sổ cài đặt cho mỗi kênh sẽ xuất hiện .

Trong đó :

 • Signal Type: 4 ~ 20mA, 0 ~ 20mA, 1 ~ 5V,  0 ~ 5V,  -10 ~ 10V,  0 ~ 10V
 • Digital Range: -32768 à 32767; -32000 à 32000; 500 à 64500; 0 à 64000
 • Filter Constant : 0 ~ 100%
 • Sampling Time : 0 ~ 2550mSec
 • Average WIN Size : 0 ~ 255 Samples
 • High Alarm Value : within range of digital conversion value
 • Low Alarm Value : within range of digital conversion value
 • Resolution 14 bit or 16 bit

Chọn Ok để hoàn tất việc cài đặt.

Nếu chọn tất cả các kênh như hình rồi chọn Setup thì bạn có thể cài đặt tất cả các kênh với cùng 1 thông số cài đặt như nhau.

Cài đặt kênh DA

Nếu nhấp đúp vào một trong các kênh DA hoặc nhấp vào “Setup”, cửa sổ thiết lập kênh DA sẽ hiện lên.

Trong đó:

 • Digital Value Range : 0 ~ 16000, – 8000 ~ 8000
 • Output Type : 4 ~ 20mA, 0 ~ 20mA,  1 ~ 5V,  0 ~ 5V,  -10 ~ 10V,  0 ~ 10V
 • STOP mode output : HOLD, CLEAR, Half Level, Max. Level
 • Resolution : 14bits (1/16000), 16bits (1/64000)

Để chạy theo giá trị cài đặt, nhấp vào “Write”. Thông báo ” Set value was written to PLC” sẽ được hiển thị. Giá trị cài đặt được ghi lại tại EEPROM. Do đó, việc chuyển đổi sẽ được thực hiện bởi các giá trị đặt hiện tại ngay cả khi bật/ tắt nguồn. Nếu bạn nhấp vào “Read”, nó sẽ đọc giá trị cài đặt hiện tại từ thẻ DA.

Bạn có thể kiểm tra phiên bản firmware của module AD/ DA và mã lỗi tại A/D D/A Module Status  nếu bạn nhấp vào “Status”

Trong đó:

DA Out Enable/ DA Out Disable: được sử dụng để tạo giá trị hiện tại đầu ra hoặc giá trị tối thiểu. (Nếu nguồn của PLC bị tắt, cài đặt sẽ thành DA Out Disable. Do đó, Y23 và Y24 luôn được bật trong chương trình LD ( vui lòng kiểm tra bảng tín hiệu I / O.)

DA Set Value: điều chỉnh giá trị hiện tại

Reset lỗi: Xóa mã lỗi khi có bất kỳ lỗi hoặc bất kỳ giá trị số nào trong khoảng 0 à 16000 (-8000 à 8000) được nhập.

Chia sẻ:
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.