Icon Collap

CIMON FAQ

Trang chủ » Tất cả FAQ » Sử dụng chế độ sửa chữa trong HMI/ Xpanel Cimon

Sử dụng chế độ sửa chữa trong HMI/ Xpanel Cimon

17/12/2018 272

Sử dụng chế độ sửa chữa trong HMI/ Xpanel Cimon

Q: How and when to use XPANEL Repair Mode?

A: XPANEL Rpair Mode is used when the XPANEL device does not execute a project file even after the project download.

* Nếu bất kỳ tệp chương trình ứng dụng XPANEL nào bị hỏng hoặc bị thiếu, nó sẽ KHÔNG thực thi tệp dự án và chạy thiết bị XPANEL. Các tệp chương trình ứng dụng XPANEL này phải được cài đặt trong thư mục “Xpanel\Bin” bên trong thiết bị như bên dưới.

Chế độ sửa chữa XPANEL được sử dụng để khôi phục các tệp chương trình ứng dụng XPANEL này khi chúng bị hỏng hoặc mất tích.
1. Chuyển đến [Online] và nhấp vào [Repair Mode]. [Repair Mode] bao gồm chức năng [Upgrade XPANEL Application Program] và khôi phục các tệp chương trình ứng dụng.

2. Click [Yes].

3. Nhấp vào [OK]. Và bạn phải tải xuống một dự án XpanelDesigner để khôi phục các tệp chương trình ứng dụng XPANEL.

4. Ngay cả khi bạn cố chạy thiết bị Xpanel, thông báo này sẽ xuất hiện và yêu cầu bạn tải xuống một dự án.

5. Go to [Online] and click [Download to XPANEL (PC -> XPANEL).

6. Click [Yes].

7. Click [OK].

8. Nhấp vào [Có]. Thông báo cho biết, Phiên bản hiện tại: Không có thông tin phiên bản (XPANEL) vì thiết bị XPANEL đang ở Chế độ sửa chữa.

9. Các tệp Chương trình Ứng dụng XPANEL đang được khôi phục và cài đặt lại như hiển thị bên dưới.
Quá trình này hoàn toàn giống với chức năng [Upgrade XPANEL Application Program].

10. Nhấn [Yes] khi tải về XPANEL được hoàn thành

11. Bây giờ bạn có thể thấy trên thiết bị XPANEL của mình rằng dự án XpanelDesigner đang chạy bởi vì [Repair Mode] đã khôi phục và nâng cấp các tệp [Chương trình ứng dụng XPANEL].

Chia sẻ:
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.