Icon Collap

CIMON FAQ

Trang chủ » Tất cả FAQ » Tag C thay đổi khi tag A hoặc tag B thay đổi?

Tag C thay đổi khi tag A hoặc tag B thay đổi?

14/12/2018 249

Tag C thay đổi khi tag A hoặc tag B thay đổi?

Q: How to write a value ‘1’ to Tag “C” when the value of Tag “A” or “B” becomes 1?

A: Script and Tag Action features are used.

1. Vào [Tools] => [Script], viết câu lệnh như hình dưới đây.

2. Tạo Tag “A” và “B” và đặt các tính năng “Tag Action” cho chúng.
Chuyển đến [Tools] →[Database], nhấp vào New Tag. Select a Tag as Virtual and Digital type. Bật các tính năng “Define Tag Action” and “Run Tag Action for Tag Value Change”

3. Move to “Tag Action” tap, and write a Command Expression to call the pre-registered Script as below.

Runscript(“Sc1”)

4. Click “OK” to finish a Tag setting. Click “Save All” button to save the configuration.

Chia sẻ:
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.