Icon Collap

CIMON FAQ

Trang chủ » Tất cả FAQ » Thêm tài khoản máy chủ FTP vào HMI/ Xpanel Cimon

Thêm tài khoản máy chủ FTP vào HMI/ Xpanel Cimon

17/12/2018 334

Thêm tài khoản máy chủ FTP vào Xpanel?

Q: How to add FTP server account (ID and Password) to Xpanel?

A: Install the attached “FTPServer_Account” file into Xpanel and download a FTP client program.

1. Kiểm tra thông tin hệ điều hành thiết bị của bạn.
[My Device] → [Xpanel]

2. Nhấp vào [CommTestApp] → Cửa sổ XpanelCheckApp bật lên và hiển thị phiên bản HĐH của thiết bị như bên dưới.

3. Khi HĐH thiết bị của bạn tương thích, hãy tải xuống FTPServer_Account  đính kèm và đặt nó vào thư mục [Xpanel] như hiển thị bên dưới.

4. Nhấp đúp chuột và kích hoạt tập tin ‘FTPServer_Account ‘.

5. 5. Nhập ID và mật khẩu của bạn và bấm vào [Add].
Lưu ý rằng tài khoản phải được đăng ký và được liệt kê trong [Danh sách tài khoản]

6. Tải xuống bất kỳ chương trình máy khách FTP miễn phí. Ví dụ này sử dụng  ‘FileZilla Client’. Sau khi cài đặt, kích hoạt chương trình máy khách FTP và nhập địa chỉ IP, ID và mật khẩu Xpanel của bạn. Lưu ý rằng bạn có thể theo dõi và kiểm soát các tệp và thư mục hệ thống trong thiết bị Xpanel thông qua chương trình này.

Chia sẻ:
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.