Icon Collap

CIMON FAQ

Trang chủ » Tất cả FAQ » Tải tệp dự án từ USB, Thẻ nhớ sang Xpanel?

Tải tệp dự án từ USB, Thẻ nhớ sang Xpanel?

17/12/2018 296

Tải tệp dự án từ USB, Thẻ nhớ sang Xpanel?

Q: How to download project file from USB(Removable storage) to XPANEL

A: Use [Online] => [Copy project to removable memory] in Xpanel Designer

1.Cắm  USB vào PC.

2. Nhấp vào [Online] => [Copy project to removable memory] sau khi lưu dự án.

3. Nhấp vào ‘Có’ hoặc ‘Không’ tùy thuộc vào mục đích sử dụng của bạn.

4. Chọn ‘Target Folder’ và sau đó nhấp vào’ OK

Bạn có thể xem tập tin ‘XpanelProject’ trong USB Disk nếu tập tin dự án sẽ được tải về đúng cách.

5. Cắm USB vào Xpanel và chạm 3 điểm trên màn hình như bên dưới.

Xpanel Config bật lên và chạm ‘Exit’

6. Chạm vào Removable Storage => Xpanel, và chọn tệp rồi chạm vào ‘Project Update’

Bạn có thể nhìn thấy dòng chữ  “All file update : OK” nếu tập tin dự án được cài đặt đúng cách.

Chia sẻ:
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.