Icon Collap

CIMON FAQ

Trang chủ » Tất cả FAQ » Thay đổi trang theo giá trị chỉ định?

Thay đổi trang theo giá trị chỉ định?

17/12/2018 273

Thay đổi trang theo giá trị chỉ định?

Q: When specified data value of PLC is changed, designated page will be opened.
How can I do this?

A: There are several ways to make page open and close.

Page mở theo giá trị PLC
Xpanel Designer – Thực hiện dự án mới.
[Tools] –> [Database] Tạo thẻ analog như bên dưới.
– Ví dụ: ANA_00 (Virtual tag)

Tạo trang.
– Ví dụ: Trang1 gồm 3 trang.

Click [Tools] –> [Alarms] và sau đó bấm vào nút “Add” để đăng ký tên thẻ, điều kiện và hành động báo động.
– Ví dụ: PAGE1 sẽ được mở khi ANA_00 = 0.

Có tổng số 3 trang (open page) đã đăng ký.

Để kiểm tra xem trang được chỉ định có mở đúng không, hãy chạy trình mô phỏng.
Nhấn [Tools] => [Run Simulator]
Khi giá trị thẻ của ANA_00 là 0 0, Trang 1 được mở

Khi giá trị thẻ của ANA_00 là  2, Trang 3 được mở.

Chia sẻ:
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.