Icon Collap

CIMON FAQ

Trang chủ » Tất cả FAQ » Chương trình cài đặt không xuất hiện khi khởi động lại TOUCH (Đóng băng ổ cứng)

Chương trình cài đặt không xuất hiện khi khởi động lại TOUCH (Đóng băng ổ cứng)

15/12/2018 281

Chương trình cài đặt không xuất hiện khi khởi động lại TOUCH (Đóng băng ổ cứng)

Q: The installed program is disappeared after SCADA-Touch/PPC is restarted.

A: SCADA Touch/PPC is based on Windows XP Embedded, and hard drive is protected by EWF(Enhanced Write Filter) feature. EWF provides a means for protecting a volume from writes. This allows the operating system to boot from read-only media, write-protected hard disks.

There are two options to install the desired program into Touch/PPC.

1. Áp dụng tính năng “Commit” tại EWF. Điều này giữ cho tính năng EWF được bật, nhưng cài đặt chương trình đã chọn.
Sau khi cài đặt chương trình, đi đến [Start] –>  [EWFman]. Nhấp vào “Commit” nút để giữ cho chương trình cài đặt.

2. Vô hiệu hóa tính năng EWF.
Tới [Start] => [EWFman]. Nhấn vào nút “Disable” để tắt tính năng EWF.

※ Nếu tính năng EWF bị tắt, điều này có thể làm giảm độ ổn định của thiết bị, chẳng hạn như Phục hồi đĩa. Nên sử dụng tính năng “Commit”.

Chia sẻ:
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.