Icon Collap

CIMON FAQ

Trang chủ » Tất cả FAQ » Thiết lập công tắc DIP cho cổng COM1

Thiết lập công tắc DIP cho cổng COM1

15/12/2018 269

Thiết lập công tắc DIP cho cổng COM1

Q: How to set up a DIP switch for COM1 port.

A: CIMON-Touch interface and setting manual are provided below.

DIP switch can set up the communication setting for COM1 port of CIMON Touch.
User can select communication type among RS-232C, RS-422 and RS-485. Here is the interface and setting manual for DIP switch.

Chia sẻ:
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.