Icon Collap

CIMON FAQ

Trang chủ » Tất cả FAQ » Thiết lập đèn nền LCD cho màn hình cảm ứng HMI/ Xpanel Cimon

Thiết lập đèn nền LCD cho màn hình cảm ứng HMI/ Xpanel Cimon

17/12/2018 282

Thiết lập đèn nền LCD Xpanel?

Q: How to configure settings when Xpanel LCD Backlight goes off?

A: Use the Xpanel Configuration Window to modify the settings.

Thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới để định cấu hình cài đặt khi Đèn nền LCD Xpanel tắt.
1. Mở Cửa sổ Cấu hình Xpanel bằng cách nhấp vào ba góc của Màn hình Xpanel từ 1 đến 3

2. Nhấn [Misc Config]

3. Nếu được đánh dấu, hãy đảm bảo bỏ đánh dấu “LCD Backlight OFF.”. Nếu thời gian được đặt, Đèn nền LCD sẽ tự động tắt vào thời gian mong muốn

4. Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng  “Dimming”  không được đánh dấu. Nếu thời gian được đặt, Đèn nền LCD sẽ mờ đi tại thời điểm được định cấu hình.

5. Nhấp vào nút [OK] ở góc thẳng đứng để áp dụng các cài đặt đã sửa đổi.

6. Nhấn nút [OK] lần nữa để khởi động lại thiết bị Xpanel.

Chia sẻ:
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.