Icon Collap

CIMON FAQ

Trang chủ » Tất cả FAQ » Thiết lập màn hình đăng nhập trên màn hình cảm ứng HMI/ XPANEL Cimon

Thiết lập màn hình đăng nhập trên màn hình cảm ứng HMI/ XPANEL Cimon

17/12/2018 387

Thiết lập màn hình đăng nhập trên màn hình cảm ứng HMI/ XPANEL Cimon

Q: How to set up XPANEL user login screen?

A: Follow the instructions below. (XpanelDesigner V2.40)

1. Tạo một đối tượng cho một nút đăng nhập như hình dưới đây.

2. Nhấp vào đối tượng và đăng ký lệnh ‘LogOnWin ()’ như hình bên dưới.

3. Đăng ký thẻ ảo kỹ thuật số như hình dưới đây.

4. Tới [Tools] → [Security] → [New User] và gõ User ID và mật khẩu.
+ User ID: CIMON
+ Password: 1234

5. Tải xuống dự án và chạy thiết bị XPANEL.

6. Nhấp vào ‘Log On’ nút và nhập mật khẩu của bạn

Chia sẻ:
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.