Icon Collap

CIMON FAQ

Trang chủ » Tất cả FAQ » Trình chỉnh sửa ảnh động trong phần mềm XpanelDesigner Cimon

Trình chỉnh sửa ảnh động trong phần mềm XpanelDesigner Cimon

17/12/2018 216

Trình chỉnh sửa ảnh động trong phần mềm XpanelDesigner Cimon

Q: How to use Animation Editor in XpanelDesigner?

A: Refer to the instructions below or the attached video.

1. Thực hiện XpanelDesigner V2.40 → [Tools] → [Animation Editor]

2. Nhấp vào [Add Frame] để nhập hình ảnh PNG hoặc JPEG.

3. Nhấp vào [Simulation] để xem cách các khung được thêm vào sẽ được hiển thị trên thiết bị XPANEL.

4. Bằng cách nhập các giá trị khác nhau vào [msec], bạn có thể kiểm soát tốc độ thay đổi của hình ảnh.

5. Nhấp vào [Save] và nhập tên nhóm và tên tệp.
Nhấp vào [OK] để chuyển đổi các khung này thành tệp animation bitmap.

6. Go to [Edit] → [Insert Animation Bitmap]

7. Chọn [Logo] → [Cimon Logo] mà bạn vừa thêm vào trong Animation Editor.

8. animation bitmap mới thêm vào được hiển thị trên trang dự án như dưới đây.

9. Nhấp chuột phải vào đối tượng và chọn ‘Object Config (W).

10. Chọn thẻ kỹ thuật số [D1] đã được đăng ký trong cơ sở dữ liệu với giá trị ban đầu là ‘ON (1).

11. Chuyển đến [Tools] → [XPANEL Configuration] và đặt ‘Page 1.PGX’ làm Trang bắt đầu.

12. Đến [Tools] → [Run Simulator] và xem cách các đối tượng animation mới được bổ sung sẽ được hiển thị trên thiết bị XPANEL ở chế độ Simulator.

Chia sẻ:
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.