Icon Collap
Trang chủ » Màn hình tích hợp PLC (Hybrid Xpanel)

Màn hình tích hợp PLC (Hybrid Xpanel)

Màn hình tích hợp PLC CIMON hay Màn hình lai CIMON (Hybrid Xpanel) là sự kết hợp của 2 thiết bị HMI và PLC được kết hợp thành một sản phẩm với thiết kế thân thiện với người dùng, là giải pháp lý tưởng để có được lợi ích tối đa từ hai sản phẩm đáng tin cậy và mạnh mẽ

  • Có thể thêm tối đa 2 module PLC-S sau khi lắp module tùy chọn.
  • Sản phẩm có thể kết nối dễ dàng với các thiết bị khác. USB host cho phép sử dụng cả phần mềm Xpanel Designer và CICON
  • Sản phẩm hoàn toàn tương thích với module mở rộng PLC-S.
  • Hỗ trợ OPC UA
  • VESA Wall Mount có sẵn

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch tích hợp PLC HYBRID Cimon CM-sHP07CD-DC

CM-sHP07CD-DC: XPANEL(XT07) + PLC(CPU, RS232C, RS485), DC24V, TR output (Source) DI 8/DO 8/USB Loader, 2 Ethernet, SD card slot

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch tích hợp PLC HYBRID Cimon CM-sHP07CD-DT

CM-sHP07CD-DT: XPANEL(XT07) + PLC(CPU, RS232C, RS485), DC24V, TR output(Sink) DI 8/DO 8/USB Loader, 2 Ethernet, SD card slot

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch tích hợp PLC HYBRID Cimon CM-sHP07CD-DR

CM-sHP07CD-DR: XPANEL(XT07) + PLC(CPU, RS232C, RS485), DC24V, Relay DI 8/ DO 8/ USB Loader, 2 Ethernet, SD card slot

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch tích hợp PLC HYBRID Cimon CM-HP07CD-AES

CM-HP07CD-AES: 7″ XPANEL + PLC(CPU, RS485), AC FREE, Relay DI 8/DO 8, USB Loader, Ethernet,  SD card slot

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch tích hợp PLC HYBRID Cimon CM-HP07CD-DNS

CM-HP07CD-DNS: 7″ XPANEL + PLC(CPU,  RS485), DC24V, Relay DI 8/DO 8/USB Loader

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch tích hợp PLC HYBRID Cimon CM-HP07CD-ANS

CM-HP07CD-ANS: 7″ XPANEL + PLC(CPU,  RS485), AC Free, Relay DI 8/DO 8, USB Loader

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch tích hợp PLC HYBRID Cimon CM-HP07CD-DES

CM-HP07CD-DES: 7″ XPANEL + PLC(CPU, RS485), DC24V, Relay DI 8/DO 8/USB Loader, Ethernet, SD card slot

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch tích hợp PLC HYBRID Cimon CM-HP07CD-DNR

CM-HP07CD-DNR: 7″ XPANEL + PLC(CPU,  RS232C), DC24V, Relay DI 8/DO 8, USB Loader

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch tích hợp PLC HYBRID Cimon CM-HP07CD-ANR

CM-HP07CD-ANR: 7″ XPANEL + PLC(CPU,  RS232C), AC Free, Relay DI 8/DO 8, USB Loader

Màn hình cảm ứng HMI/Xpanel 7 inch tích hợp PLC HYBRID Cimon CM-HP07CD-DER

CM-HP07CD-DER: 7″ XPANEL + PLC(CPU,  RS232C), DC24V, Relay DI 8/DO 8, USB Loader, Ethernet,  SD card slot
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.