Icon Collap
Trang chủ » Bộ lập trình PLC » Bộ lập trình PLC CM1 Series » Bô lập trình PLC CM1 Series - Module CPU CP

Bô lập trình PLC CM1 Series - Module CPU CP

Bô lập trình PLC CM1 Series – Module CPU CP

Module CPU CP có dung lượng chương trình tối đa 64k step, tốc độ xử lý lên tới 0.028㎲/step . Với đầy đủ các tính năng như điều khiển PID, đọc RTD, TC, Loadcell… cùng với nhiều giao thức truyền thông ( User protocol(Serial), User protocol(Ethernet), MODBUS TCP/ RTU Master, Ethernet High-speed link, CIMON-NET Master / Slave, DNP3, Public network IP setting, Fieldbus)

  • Điều khiển PID mà không cần thêm module PID
  • Đọc thời gian từ module RTC và lưu giá trị tại vị trí bộ nhớ của thanh ghi F (loại trừ CP * A)
  • I/O reservation
  • Sửa đổi chương trình trong chế độ RUN
  • Tính năng tự chẩn đoán
  • Tăng cường mở rộng hệ thống
  • FB (Function Block) và Hỗ trợ ngôn ngữ chương trình SFC

Module CPU Cimon CM1-CP3P

Module CPU CM1-CP3P

Module CPU Cimon CM1-CP4U

Module CPU Cimon CM1-CP4U

Module CPU Cimon CM1-CP4D

Module CPU Cimon CM1-CP4D

Module CPU Cimon CM1-CP4C

Module CPU Cimon CM1-CP4C

Module CPU Cimon CM1-CP4B

Module CPU Cimon CM1-CP4B

Module CPU Cimon CM1-CP4A

Module CPU Cimon CM1-CP4A

Module CPU Cimon CM1-CP3U

Module CPU Cimon CM1-CP3U

Module CPU Cimon CM1-CP3B

Module CPU Cimon CM1-CP3B

Module CPU Cimon CM1-CP3A

CM1-CP3A: 32K step/ 1024 pts/ Expandable

Module CPU Cimon CM1-CP4E

Module CPU Cimon CM1-CP4E
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.