Icon Collap
Trang chủ » Bộ lập trình PLC » Bộ lập trình PLC CM3 Series » Bộ lập trình PLC CM3 Series - Module CPU

Bộ lập trình PLC CM3 Series - Module CPU

Bộ lập trình PLC Cimon CM3 Series – Module CPU

Tính năng

  • Điều khiển PID mà không cần thêm module PID
  • Đọc thời gian từ module RTC và lưu giá trị tại vị trí bộ nhớ của thanh ghi F
  • I/O reservation
  • Sửa đổi chương trình trong chế độ RUN
  • Thẻ nhớ SD / MMC được nhúng – Chương trình quét và nâng cấp firmware có sẵn thông qua thẻ nhớ SD
  • Có 2 kênh tốc bộ đếm tốc độ cao
  • Điều khiển vị trí 2 trục với tốc độ phát xung 100kpps
  • Giao tiếp đồng thời qua cổng Ethernet và cổng nối tiếp (RS232, RS485)
  • Bảo quản dữ liệu khi mất điện

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP16MDCF

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP16MDCF

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP16MDTF

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP16MDTF

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB32MDRF

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB32MDRF

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB32MDCF

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB32MDCF

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB32MDTF

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB32MDTF

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB16MDCF

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB16MDCF

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB16MDTF

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SB16MDTF

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP32MDCF-SD

CM3-SP32MDCF-SD: DI16/DO16, USB Loader, SD/MMC Card Slot, RS232C 1ch, Ethernet 1ch, RS485 1ch

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP32MDCF

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP32MDCF

Bộ lập trình PLC Cimon CM3-SP32MDCE-SD

CM3-SP32MDCE-SD: DI16/ DO16, USB Loader, SD/MMC Card Slot, RS232C 1ch, Ethernet 1ch
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.