Icon Collap
Trang chủ » Bộ lập trình PLC » Bộ lập trình PLC CM1 Series » Bộ lập trình PLC CM1 Series - Module Đặc Biệt

Bộ lập trình PLC CM1 Series - Module Đặc Biệt

Bộ lập trình PLC CM1 Series – Module Đặc Biệt: Load Cell module, High Speed Counter module, Positioning module,  Data Logger module, module mở rộng, module nhiệt độ RTD, TC…

Module OPC UA Cimon CM1-EC10OPC

Module OPC UA Cimon Cimon CM1-EC10OPC

Module điều khiển 8 trục động cơ Servo Cimon CM1-PS08N

Module điều khiển 8 trục động cơ Servo Cimon CM1-PS08N

Module thu thập dữ liệu Cimon CM1-LG02G

Module thu thập dữ liệu CM1-LG02G

Module I/O từ xa Cimon RC-XY32DT

Module I/O từ xa Cimon RC-XY32DT

Module I/O từ xa Cimon RC-YR16A

Module I/O từ xa Cimon RC-YR16A

Module I/O từ xa Cimon RC-XD16A

Module I/O từ xa Cimon RC-XD16A

Module I/O từ xa Cimon RC-XD32A

Module I/O từ xa Cimon RC-XD32A

Module mở rộng Cimon CM1-EP03A

Module mở rộng Cimon CM1-EP03A

Module mở rộng Cimon CM1-EP02A

Module mở rộng Cimon CM1-EP02A

Module mở rộng Cimon CM1-EP01A

Module mở rộng Cimon CM1-EP01A
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.