Icon Collap
Trang chủ » Bộ lập trình PLC » Bộ lập trình PLC CM1 Series » Bộ lập trình PLC CM1 Series - Module Vào Ra Số

Bộ lập trình PLC CM1 Series - Module Vào Ra Số

Bộ lập trình PLC CM1 Series – Module Vào Ra Số

  • Tất cả module sử dụng tiếp điểm Photo-coupler hoặc tiếp điểm relay
  • Đèn LED để theo dõi trạng thái đầu vào ra
  • Loại khối đầu cuối: Dễ dàng bảo trì và lắp đặt

Module 8 kênh đầu vào số+ 8 kênh đầu ra Relay Cimon CM1-XY16E

Module 8 kênh đầu vào số+ 8 kênh đầu ra Relay CM1-XY16E

Module 32 kênh đầu ra số Cimon CM1-YT32F

Module 32 kênh đầu ra số Cimon CM1-YT32F

Module 32 kênh đầu ra số Cimon CM1-YT32E

Module 32 kênh đầu ra số CM1-YT32E

Module 16 kênh đầu ra số Cimon CM1-YT16F

Module 16 kênh đầu ra số Cimon CM1-YT16F

Module 16 kênh đầu ra Relay Cimon CM1-YR16A

Module 16 kênh đầu ra Relay CM1-YR16A

Module 16 kênh đầu ra Relay Cimon CM1-YR16E

Module 16 kênh đầu ra Relay Cimon CM1-YR16E

Module 64 đầu vào số Cimon CM1-XD64E

Module 64 đầu vào số Cimon CM1-XD64E

Module 16 đầu vào số Cimon CM1-XD16B

Module 16 đầu vào số Cimon CM1-XD16B

Module 32 đầu vào số Cimon CM1-XD32B

Module 32 đầu vào số Cimon CM1-XD32B

Module 32 đầu vào số Cimon CM1-XD32F

Module 32 đầu vào số Cimon CM1-XD32F
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.