Icon Collap
Trang chủ » Bộ lập trình PLC » Bộ lập trình PLC CM1 Series » Bộ lập trình PLC CM1 Series - Module Vào Ra Tương Tự

Bộ lập trình PLC CM1 Series - Module Vào Ra Tương Tự

Bộ lập trình PLC CM1 Series – Module Vào Ra Tương Tự

  • Cung cấp nhiều loại đầu vào và phạm vi.
  • Độ phân giải cao có sẵn 16 bit.
  • Độ tin cậy cao thể hiện bằng sai số ± 0,3%.
  • Giá trị offset/gain có thể được thiết lập đơn giản trong phần mềm CICON.
  • Không có giới hạn số lượng để sử dụng trong một hệ thống.
  • Đèn LED ở trạng thái bình thường và nhấp nháy ở các khoảng 0,3 giây trong điều kiện lỗi.

Module 4 đầu vào tương tự Cimon CM1-AD04VI

Module 4 đầu vào tương tự Cimon CM1-AD04VI
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.